Baza znalezionych haseł
Mobilna geograficznie...bardzo!

Temat: Bardzo proszę o pomoc
liczy 176 godzin. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy wynosi 14,20 zł (2000+500:176 godz.). Za 12 godzin w wolną sobotę pracownik może otrzymać:... ?? Zadanie II Koncedent ogłosił w Monitorze Polskim zamiar udzielenia 15 koncesji. Wpłynęło 40 ofert. Skomentować powyższą sytuację. (4 warianty) Zadanie III Pracownik pracował w niedzielę 10 godzin. Jego wynagrodzenie zasadnicze w stałej miesięcznej stanowi wynagrodzenie 2000 zł. Wymiar czasu pracy w styczniu wynosi 176 godzin. Stawka wynagrodzenia za godzinę pracy nadliczbowej wynosi 11,60 zł. a) Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi następujące dodatki:...? b) Gdyby jednak ten pracownik wykonywał pracę nocą miałby...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1815Temat: wypadek w pracy
W sumie zgadzam się z Basią, aczkolwiek jeśli wypadek miał miejsce w trakcie pracy i wynagrodzenie pracownik otrzyma za godziny faktycznie przepracowane, to nie otrzyma za ten dzień pełnego wynagrodzenia. Może ... można sobie poradzić ). U mnie liczymy chorobowe od pierwszego dnia zwolnienia i chociaż zdarzały się wypadki w trakcie pracy w godzinach nadliczbowych ( a więc po 8 godzinach normalnej pracy)...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2769


Temat: Praca dozorcy - jak ją prawidłowo zaplanować
Praca dozorcy - jak ją prawidłowo zaplanować Mam pytanie o czas pracy dozorców. Czy dozorca może pracować przez dwie kolejne noce po 10 godzin? Czy musi mieć co czwartą niedzielę wolną? Kiedy dozorcy liczą się godziny nadliczbowe? W naszej placówce zatrudniamy 3 dozorców na 2,5 etatu. Jakie zasady muszą być przestrzegane przy wyliczaniu dla nich czasu pracy? Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziesz...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1738


Temat: Nie wypłacasz dodatku za godziny nadliczbowe na czas
Nie wypłacasz dodatku za godziny nadliczbowe na czas - licz się z konsekwencjami Czy pracodawca, który nie rozliczył w danym miesiącu pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia normy dobowej, powinien w ostatnim ... za godziny nadliczbowe na czas - licz się z konsekwencjami
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1542


Temat: ODPRAWY Z TYTUŁU ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
Witam mam pytanie jak obliczyć odprawę z tytułu zwolnień grupowych, mój pracownik wynagradzany jest stawką miesięczną, zasadniczą 2000 brutto oraz zmienne składniki wynagradzania premia regulaminowa + godziny nocne + nadgodziny+dodatek funkcyjny (zmniejszany za czas nieobecności), źródła podają różne rodzaje obliczania odprawy, mimo, że z ustawy wynika, że mamy liczyć jak ekwiwalent za urlop pracownik zwalniany w styczniu premie z 3 ostatnich miesięcy grudzień 200 przepracował 15 zamiast 19 listopad 300 przepracował cały miesiąc październik 400 przepracował cały miesiąc pozostałe godziny nadliczbowe i nocne razem z 3 miesięcy 300 jak należy w związku z powyższym obliczyć tą odprawę, kiedy uzupełnić i kiedy zastosować współczynnik a kiedy bierzemy pod uwagę godziny w miesiącu zwalnianym? Proszę o pomoc, źródła podają różne metody obliczania!!!
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1926


Temat: Błędne rozliczenie liczby godzin nadliczbowych
Witam, mam pytanie czy może ktoś spotkał się z podobnym problemem. Pracownikowi, u którego występuje duża liczba godzin nadliczbowych w pewnym momencie przestaje liczyć ilość godzin nadliczbowych "50%". W elemencie Liczba godz.nadliczbowych 50% w okresie podstawa wynagrodzenia po przekroczeniu np 157 godzin wykazuje 0. Po ustawieniu z bilansie nadgodzin maks. ilości godzin nadliczbowych na np. 180 niestety nic się nie zmienia. Program wykazuje tylko godziny nadliczbowe 100.
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1309


Temat: Nadgodziny w dzień wolny (sobotę)
je oblicza. Dodawałem do listy wynagrodzenia nadgodziny 100%, ale pokazuje je, ale nie liczy, dopiero jak ręcznie usunę liczbę godzin nadliczbowych 50%, a dodam ręcznie odpowiedzni nadgodziny 100%, to program liczy. Nie sprawdziłem jeszcze czy te nadgodziny 100% liczy poprawinie. Program nie działa z automatu w tym przypadku, a przecież to jest zgodne z ustawą??? Czy to jest jakiś błąd?
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1131


Temat: Historia Rudy Wielkiej
około 120 dodzin rocznie. W obowiązującym stanie prawnym kodeksowy limit godzin nadliczbowych (o ile pracodawca nie ustali inaczej) to 150 godzin rocznie - oczywiście zaewidencjonowanych i odpowiednio płatnych. W Biedronce natomiast roszczenia pracownicy opiewały na 35 tys. zl z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia za ukryte godziny nadliczbowe w ilości 2.600 godzin (przepracowanych w okresie od 01.09.2000-15.07.2002r.) Wyrokiem Sądu Okręgowego roszczenia pracownicy zostały...
Źródło: rudawielka.miejsce.net.pl/viewtopic.php?t=14


Temat: Porady
Wolne dni za nadgodziny Nie możemy odmówić pracodawcy pracy w godzinach nadliczbowych,chyba że przerwa między pracą jest krótsza niż 11 godzin.Za nadgodziny powinniśmy dostać dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej i 100% dodatek jeżeli godziny nadliczbowe przypadają w wolne dla nas niedziele i święta oraz w nocy. Zamiast pieniędzy pracodawca może dać nam wolne-1,5 godziny za każdą nadliczbową godzinę.O sposobie rekompensaty decyduje pracodawca.Możemy go poprosić o wolne zamiast pieniędzy,ale gdy szef się zgodzi,dostaniemy tylko jedną godzinę za jedną nadliczbową.Jeżeli pracodawca nie zlecił nam godzin nadliczbowych nie ma co liczyć na rekompensatę. Kodeks pracy,art.151...
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=1246


Temat: Płatne nadgodziny!!!
słyszałem jeszcze o żadnym przypadku zapłacenia za nadgodziny - zapłata za moje 24h wyglądała by tak (zaokrąglając oczywiście w górę, żeby było łatwiej liczyć) 2000 pln / 160h = 12,5 pln/h...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=3477


Temat: praca w systemie 12/24/48
  Pracodawca wszelkie godziny ponad normę w danym miesiącu traktuje jak zwykłe godziny i nie wypłaca żadnego dodatku. Przy tym wszystkim zastanawiam się jak należy liczyć następującą sytuację: Jeśli liczyć, że tydzień zawiera się pomiędzy godz. 0:00 w niedzielę a kończy 0:00 w poniedziałek ( czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek ) I tydz - 41 II tydz - 48 III tydz - 47 IV tydz - 48 V tydz - 12 - niepełna końcówka tygodnia to w jaki sposób wyliczyć przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy skutkującej wypłatą 100 % godzin nadliczbowych a przekroczeniem miesięcznej normy po 50 % za godziny nadliczbowe?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=76520


Temat: dodatek na pracę w porze nocnej pracowników kultury
dodatek na pracę w porze nocnej pracowników kultury   Witam. Jestem pracownikiem Ośrodka Kultury. Pracujemy przeciętnie 40 h w tygodniu. Pora nocna określona w naszym regulaminie liczy się od 22-ej do 6-ej. Często pracujemy w weekendy przy imprezach, pracując w godzinach nadliczbowych. godziny te odbieramy sobie na wniosek pracownika i tu jest wszystko ok. Niemniej mam wątpliwość co do godzin nocnych, gdyż pracujemy czasami do 24-ej, lub nawet 4-ej nad ranem. Pytanie moje brzmi, jak rozliczyć godziny pomieśdzy 22 a 6. Czy prawidłowym jest tylko odebranie tych godzin jako nadgodzin? czy też powinniśmy mieć naliczony dodatek za te godziny? Czy w przypadku wypłacania dodatku nadgodziny mam liczyć tylko do 22-ej, czy mam naliczać także te po 22-ej?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=70540


Temat: ciąża i opieka nad dzieckiem a praca w niedziele HELP!
W przepisach jest mowa o porze nocnej, godzinach nadliczbowych i delegacjach. O dniach wolnych, jak niedziele i święta nie mogę nic znaleźć. A jak ktoś ma pod opieką małe dziecko (pomijam ... mam możliwości, a niani na niedzielę nie zatrudnię. Gdyby ktoś znał jakiś przepis, który mogłabym szefowi podsunąć, może by mi to pomogło, bo na ludzkie zrozumienie liczyć nie mogę.
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=196069


Temat: Nadgodziny
Czy praca po godzinach, jeśli chodzi o sposób zapłaty i liczenia nagodzin, w tygodniu, np. dziewiąta i dzisiąta godzina w poniedziałek różni się czymkolwiek od pracy w sobotę. Nie. Zarówno w ... wysokości 50% za dwie godziny pracy zarówno w poniedziałek jak i za dwie godziny pracy w sobotę. Jak rozumieć i interpretować artykuł mówiący że: jak już się zapłaciło raz za nadgodziny, to potem po okresie rozliczeniowym nie przysługuje zapłata drugi raz. Chodzi tu o to, że w przypadku gdy wypłacimy mu dodatek za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy dobowej (w/w przypadku jest to 50% za 4 godziny nadliczbowe - 2 za poniedziałek i dwie za sobotę i wypłacimu mu z tego tytułu wynagrodzenie za dany miesiąc w którym wystąpiły nadgodziny), to jeżeli okaże się że na koniec okresu rozliczeniowego (po 4 miesiącach) te owe 4 godziny spowodują przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy to już za owo przekroczenie nie należy się dodatek. Istotne ... godzinach w poniedziałek (wg stawki 150 %) i okaże się po 4 miesiacach, że średnia tygodniowa (40h/tydzień) przekroczyła normę, to wtedy należy pracownikowi wyrównać do 200 % czy już nie trzeba ... wcześniej, to czy ktokolwiek może mieć do niego pretensje? Np. PIP może zabronić wypłacania za nadgodziny przed końcem okresu rozliczeniowego??? Co do zasady wynagrodzenie płaci się za pracę wykonaną. Godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia dobowej normy czasu pracy wypłacamy w następnym miesiącu (np. za 2 godziny za maj wypłacamy w czerwcu), natomiast przekroczenie normy tygodniowej jesteśmy w stanie ustalić po zakończeniu okresu...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=24


Temat: Bezpodstawne wzbogacenie?
że firma nie przedłuży mi umowy skłoniła mnie do uznania rzekomej nadpłaty, jako wynagrodzenie za zaległe godziny nadliczbowe (zakład każdego miesiąca odciągał po jednej godzinie z każdego dnia, w którym takowe godziny wystąpiły) z tond też zawartość owego listu wprawia mnie w zdumienie i w dalszym ciągu niedowierzam. Ową nadpłatę uznałem za należne mi wynagrodzenie (w takiej formie wpłynęło na moje konto) ... jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu (art. 409 kc). 2. Czy powinienem podjąć korespondencję z dyrekcją firmy, która zajmowała się rozliczeniami...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=12441


Temat: z wiadomości Polskiego Radia Wrocław
w skrócie to jest 'nie gniewaj sie' bzdura. dlaczego? otóż chodzi o nie przekraczanie limitu pracy w godzinach nadliczbowych a nie o całkowite ich zakazanie. Nie tomi nie chodzi o przekraczanie ... pracownicy w których miejscu pracy stwierdzono przekroczenia NDS/NDN czynników szkodliwych (Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia / Najwyższego Dopuszczalnego Natężenia) NIE mogą być zatrudnieni w godzina nadliczbowych. Nie, ze nie moga przekroczyć limitu 416 ... Nie powiem, zem mam o to pretensje, kupiłem 4 lata temu mieszkanie, teraz wziąłbym za nie lekko licząc 50% więcej niż zapłaciłem
Źródło: forum.lubin.pl/viewtopic.php?t=2514


Temat: [Ważne!] Rozporządzenie MON w sprawie czasu służby podpisane
Nie zgadzam się z tym, że udzielenie czasu wolnego za przekroczenie normy czasu służby określonej w § 4 oznacza automatyczne "odjęcie" tego czasu przy rozliczaniu limitu przeciętnych 48 godzin tygodniowo Sytuacja jest taka, rozważ przykład: Rozpatrzmy jeden tydzień. Poniedziałek -niedziela. Służba z soboty na niedziele. Żołnierz przepracował 5x8 + 24 =64 godziny/tydzień. Z tym że do czasu służby będzie mu policzone 5x8+8+8=56 godzin. Zyskuje dwa dni wolnego. Musi te dni wykorzystać, załóżmy że wykorzysta inne dwa dni w tym samym tygodniu, a te za te służby później. Czyli teraz żołnierz w tym tygodniu nie przepracował 64 godzin. Przepracował 3x8+24=48 godzin. Z czego do czasu służby jest mu liczone 3x8+8+8=40 godzin. Zatem jak widzisz udzielenie czasu wolnego redukuje czas służby o odpowiednią ilość godzin nadliczbowych i wychodzimy na 40 godzin tygodniowo. Matematyka. Jak jest na wolnym to mu tego do czasu służby liczyć nie możemy. Miał to policzone już raz podczas pełnienia służby.. Mimo wszystko ~~Ad~~ ... Propozycję nowelizacji ustawy zgłosił MON, rozporządzenie też. Chciał nam zabrać 8 godzin i tego dokonał. Miał takie prawo i możliwości. Mógł oczywiście się pomylić, ale intencje są ogólnie znane. Miał być zabrany 1 dzień wolnego. U mnie w pracy ludzie są źli zwłaszcza z tego że dając nieetatowym więcej godzin pracy zdjęto cieżar z ramion etatowym. Bo może się ktoś wkurzyć jak...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=27235


Temat: Krok do przodu:"Famak"zawarł układ z wierzycielami
... też pracownicy spółki. W najbliższych miesiącach mogą liczyć na zapłacenie za godziny nadliczbowe. - Dobrze, że podpisali już ten układ. Dla mnie to oznacza, że będzie praca - mówi Jarosław Henczyca...
Źródło: wkop.pl/forum/viewtopic.php?t=1610


Temat: Minister wydal rozporzadzenie
... między partnerami społecznymi; b) przeciętny wymiar czasu pracy w okresie siedmiodniowym, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie przekracza 48 godzin. Pozdrawiam!
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=14809


Temat: [Ważne!] Rozporządzenie MON w sprawie czasu służby podpisane
Prawdę mówiąc nie wiem po co autorzy wymyślili tę sztuczkę z 8 godzinami. Po to aby zabrać 8 godzin, to chyba oczywiste. Takie były plany i tak to zrealizowano. Co do ... w godzinach od 730 do 1530, z zastrzeżeniem § 5. 2. Do czasu służby określonego w ust. 1 zalicza się również: 1) czas pełnienia służby dyżurnej lub dyżuru, ale nie więcej niż osiem godzin; 2) czas wykonywania zadań służbowych poza jednostką, w której żołnierz zajmuje sta-nowisko służbowe, pozostaje w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji, w wymiarze prze-kraczającym normę określoną w ust. 1, ... to tylko godziny na skierowaniu wyjazdu? Zapewne tak, wykonywanie zadań służbowych. Czy sam dojazd to wykonywanie zadań służbowych? To duża zmiana. Wydaje mi się że bedzie to następująco się układało. Jechałem na 1 dzień-czas wykonywania to różnica pomiędzy wyjazdem a powrotem czyli np. 22-8=14 godzin, 6 nadliczbowych(w stosunku do 40 godz/tydzień). Jadę na szkolenie- niech podróż sama w jedną i drugą zajmuje 16 godzin. Szkolenie liczy się jako 8 godzin zajęć w danym dniu. Zatem do zwrotu dwa dni? Tego nie jestem pewien. I chodzi tu tylko o to aby wszystko było zgodnie...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=27235

© Mobilna geograficznie...bardzo! Design by Colombia Hosting